instagram  telegram 2

Телефон: 066 183-78-12

налоговая проверка 2  План-графік проведення документальних планових перевірок платників податків на 2020 рік.

Необхідно нагадати, що прес-служба Державної фіскальної служби України на своєму офіційному сайті вказала, що план-графік проведення документальних планових перевірок платників податків на 2020 рік буде оприлюднено на веб-порталі ДФС до 25 грудня 2019 року.

Так, Законом України від 21 грудня 2016 року № 1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» (далі – Закон № 1797) внесено зміни до пункту 77.1 статті 77 Кодексу, які набрали чинності з 01.01.2017.

Відповідно до пункту 77.1 статті 77 Кодексу (зі змінами) план-графік документальних планових перевірок на поточний рік оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, до 25 грудня року, що передує року, в якому будуть проводитися такі документальні планові перевірки.

Матеріал по темі: «Повідомлення платника податку про документальну виїзну перевірку ДФС»

Вказані зміни знайшли відображення в наказі Мінфіну від 27.02.2017 № 294 «Про затвердження змін до Порядку формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків» (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16 березня 2017 року за № 368/30236, розміщений на офіційному веб-сайті ДФС у розділі «Відкриті дані»), яким передбачено, що річний план-графік складається починаючи з 2018 року.

Таким чином, платники податків зможуть ознайомитись з планом-графіком на 2018 рік на офіційному веб-сайті Державної фіскальної служби України в термін, визначений Податковим кодексом України зазначає прес-служба ДФС.

Необхідно також зазначити, що відповідно до п.п. 20.1.4 п. 20.1 ст. 20 Податкового кодексу України органи державної податкової служби мають право, зокрема проводити відповідно до законодавства перевірки платників податків, а порядок проведення документальних планових перевірок визначений ст. 77 Податкового кодексу України.

ВАЖЛИВО: Так, відповідно до п. 77.2  ст. 77 ПКУ 77.2. до плану-графіка проведення документальних планових перевірок відбираються платники податків, які мають ризик щодо несплати податків та зборів, невиконання іншого законодавства, контроль за яким покладено на контролюючі органи.

Окремо необхідно наголосити, що про проведення документальної планової перевірки керівником (його заступником або уповноваженою особою) контролюючого органу приймається рішення, яке оформлюється наказом, а право на проведення документальної планової перевірки платника податків надається лише у випадку, коли йому не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня проведення зазначеної перевірки вручено під розписку або надіслано рекомендованим листом з повідомленням про вручення копію наказу про проведення документальної планової перевірки та письмове повідомлення із зазначенням дати початку проведення такої перевірки (п. 77.4 ст. 77 ПКУ).

Матеріал по темі: «Визнання протиправним наказу про призначення податкової перевірки»

Допуск посадових осіб контролюючих органів до проведення документальної планової виїзної перевірки здійснюється згідно із статтею 81 цього Кодексу, яка в свою чергу передбачає, що посадові особи контролюючого органу мають право приступити до проведення документальної виїзної перевірки, фактичної перевірки за наявності підстав для їх проведення, визначених цим Кодексом, та за умови пред'явлення або надіслання у випадках, визначених цим Кодексом, таких документів: 1) направлення на проведення такої перевірки, в якому зазначаються дата видачі, найменування контролюючого органу, реквізити наказу про проведення відповідної перевірки, найменування та реквізити суб'єкта (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - платника податку, який перевіряється) або об'єкта, перевірка якого проводиться, мета, вид (документальна планова/позапланова або фактична), підстави, дата початку та тривалість перевірки, посада та прізвище посадової (службової) особи, яка проводитиме перевірку. (!!!) Направлення на перевірку у такому випадку є дійсним за наявності підпису керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу, що скріплений печаткою контролюючого органу; 2) копії наказу про проведення перевірки, в якому зазначаються дата видачі, найменування контролюючого органу, найменування та реквізити суб’єкта (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - платника податку, який перевіряється) та у разі проведення перевірки в іншому місці - адреса об’єкта, перевірка якого проводиться, мета, вид (документальна планова/позапланова або фактична перевірка), підстави для проведення перевірки, визначені цим Кодексом, дата початку і тривалість перевірки, період діяльності, який буде перевірятися. (!!!) Наказ про проведення перевірки є дійсним за наявності підпису керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу та скріплення печаткою контролюючого органу; 3) службового посвідчення осіб, які зазначені в направленні на проведення перевірки.

Матеріал по темі: «Доцільність не допуску податкової на перевірку платника податку»

ВАЖЛИВО: Непред'явлення або ненадіслання у випадках, визначених цим Кодексом, платнику податків (його посадовим (службовим) особам або його уповноваженому представнику, або особам, які фактично проводять розрахункові операції) цих документів або пред'явлення зазначених документів, що оформлені з порушенням вимог, встановлених цим пунктом, є підставою для недопущення посадових (службових) осіб контролюючого органу до проведення документальної виїзної або фактичної перевірки.

Документальна планова невиїзна перевірка здійснюється у порядку, передбаченому статтею 79 цього Кодексу.

Так, згідно п. 79.1. ст. 79 ПКУ документальна невиїзна перевірка здійснюється у разі прийняття керівником (його заступником або уповноваженою особою) контролюючого органу рішення про її проведення та за наявності підстав для проведення документальної перевірки, визначених статтями 77 та 78 цього Кодексу. Документальна невиїзна перевірка здійснюється на підставі зазначених у підпункті 75.1.2 пункту 75.1 статті 75 цього Кодексу документів та даних, наданих платником податків у визначених цим Кодексом випадках, або отриманих в інший спосіб, передбачений законом.

Матеріал по темі: «Призначення податкової перевірки: оскарження ухвали слідчого судді»

В свою чергу п. 77.7. ст. 77 ПКУ встановлює строки проведення документальної планової перевірки, які визначені статтею 82 цього Кодексу, а саме: не повинна перевищувати 30 робочих днів для великих платників податків, щодо суб'єктів малого підприємництва - 10 робочих днів, інших платників податків - 20 робочих днів.

Однак, продовження строків проведення перевірок, визначених у статті 77 цього Кодексу, можливе за рішенням керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу не більш як на 15 робочих днів для великих платників податків, щодо суб'єктів малого підприємництва - не більш як на 5 робочих днів, інших платників податків - не більш як на 10 робочих днів.

Матеріал по темі: «Строки давності при проведенні документальних перевірок органами ДФС»

Згідно п. 86.1 ст. 86 ПКУ результати перевірок (крім камеральних та електронних перевірок) оформлюються у формі акта або довідки, які підписуються посадовими особами контролюючого органу та платниками податків або їх законними представниками (у разі наявності). У разі встановлення під час перевірки порушень складається акт. Якщо такі порушення відсутні, складається довідка.

Акт (довідка), складений за результатами перевірки та підписаний посадовими особами, які проводили перевірку, у строки визначені цим Кодексом, надається платнику податків або його законному представнику, який зобов'язаний його підписати.

(!!!) У разі незгоди платника податків з висновками акта (довідки) такий платник зобов'язаний підписати такий акт (довідку) перевірки із зауваженнями, які він має право надати разом з підписаним примірником акта (довідки) або окремо у строки, передбачені цим Кодексом.

Матеріал по темі: «Внесення змін в акт документальної перевірки платника податку»

ВИСНОВОК: Разом з цим, правова позиція вищих судів України зводиться до  зазначеного Європейським судом з прав людини правила індивідуальної відповідальності платника податків.

Не потрібно також забувати, що у рішенні Європейського суду з прав людини, яку він висловив у пункті 53 рішення у справі «Федорченко та Лозенко проти України», передбачено, що суд при оцінці доказів керується критерієм доведення «поза розумними сумнівом», а в свою чергу, «обов’язок доведення вини» лежить саме на контролюючому органі.

Між тим, відповідно до принципу змагальності, суб’єкт господарювання зобов’язаний заперечувати проти доводів суб’єкта владних повноважень, а отже якщо під час перевірки фіскальний орган виявив будь-які порушення здійснені суб’єктом господарювання під час здійснення підприємницької діяльності, то не потрібно опускати руки, а навпаки, в межах встановлених Законом процесуальних строків, надати відповідні первино – бухгалтерські документи,  пояснення та/або заперечення та інші докази контролюючому органу, а після прийняття відповідних податкових рішень щодо стягнення заборгованості з платника податків - оскаржити їх в адміністративному або судовому порядку використовуючи вже напрацьовану судову практику, яка склалася на користь платника.

 

P.s. не забувайте частіше заходити на офіційну веб-сторінку Державної фіскальної служби в інтернеті та перевіряти, чи є Ви або Ваше підприємство у графіку на проведення документальних планових перевірок платників податків на 2020 рік.

 

 

Адвокат Морозов (судовий захист)

 

 

Теги: податкові перевірки, документальна планова перевірка, план-графік проведення документальних планових перевірок платників податків на 2018 рік, Акт перевірки, заперечення на акт перевірки, не допуск перевіряючих, Адвокат Морозов

податкові перевірки, документальна планова перевірка, план-графік проведення документальних планових перевірок платників податків на 2018 рік, Акт перевірки, заперечення на акт перевірки, не допуск перевіряючих, Адвокат Морозов